Algemene Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder Ekris Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen.

Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht.

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contact

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres:
privacy@pganederland.nl

Indien u klachten heeft kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze privacyverklaring voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op 7-5-2018 opgesteld.
Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.